Rullenlogga-JPEG.jpg
Hem Lärande Förväntningar Kontakt
140610.jpg

Hem 

Heldagsskolan Rullen AB är en grund- och gymnasiesärskola med förskoleklass.Rullen har ett eget fritidshem som komplement i omedelbar samverkan med skolan. Våra elever är flerfunktionshindrade på låg eller måttlig begåvningsnivå.

Rullen erbjuder rätt utbildning i en kommunicerande och trygg miljö med höga förväntningar. Rullen utbildar elever till att bli en individ med största möjliga självförtroende som mår bra i sin kropp och kan säga vad hen vill till vem som helst, när som helst.

Åtta skolor nominerade till Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2015

Det mänskliga mötet

För våra elever är det mänskliga mötet den främsta undervisningsformen, eftersom deras utvecklingsnivå motsvarar ett litet barns.

 

Våra elever är verksamhetens främsta drivkraft då deras utveckling stimulerar medarbetarna till att

ständigt söka den främsta och bästa undervisningsformen för varje enskild individ.

Vårdnadshavarna är det viktigaste barnen har och Rullens närmaste samarbetspartners. Föräldrarnas kompetens och feedback är en förutsättning för att verksamheten ska lyckas med sitt uppdrag

Våra medarbetare utgör verksamhetens viktigaste resurs och vi har därför valt att prioritera olika undervisningsformer där ett mänskligt möte sker. Inget hjälpmedel eller pedagogiskt material kan

vara så flexibelt i sitt stöd som en annan människa.

sonst31-2.gif

Inflytande och delaktighet

Elever och vårdnadshavares krav, behov, önskemål och förväntningar är avgörande feedback för Rullens ständiga förbättringsarbete. Vi har därför beskrivit våra aktiviteter kring det i en av våra fyra huvudprocesser. Aktiviteterna i processen påverkar direkt Rullens val av Önskade Resultat för verksamheten. Några viktiga aktiviteter där elev och vårdnadshavare har direkt inflytande på skolan och dess Önskade resultat är:

  • Utvecklingssamtal
  • Klassråd
  • Skolråd
  • Utvärdering undervisning och fritids

Egen sjukgymnast

För att tillgodose elevernas behov av rörelseträning

har Rullen sjukgymnast på plats alla dagar i veckan.

    

Rullens löften

Rätt utbildning i en kommunikativ och trygg miljö med höga förväntningar.

En individ med största möjliga självförtroende som mår bra i sin kropp och kan säga vad hen vill till vem som helst, när som helst.

En engagerad, tydlig och närvarande ledning som gör alla parter delaktiga.

Kommunikation

På Rullen anser vi att kommunikation är en förutsättning för inlärning, trygghet och tillfredsställelse.

Vi pratar PODDiska på Rullen för att alla elever ska kunna säga vad de vill till vem som helst, när som helst.

PODD är ett system för Alternativ Kompletterande Kommunikation (AKK) med bilder (Boardmaker) utvecklat av den australiensiska logopeden Gayle Porter

Rullen skapar en god kommunikationsmiljö genom att PODD är en naturlig del av  skoldagen och på fritidshemmet.

Sedan vi började prata PODDiska 2009 har vi upplevt att eleverna:

  • Är mer aktiva och mindre frustrerade
  • Utrycker sin egen vilja
  • Har bättre självkänsla
  • Utvecklar sitt språk
  • Elever som har förutsättning använder fler ljud och verbala uttryck.

Rullens övertygelse om lärande

Vi på Rullen utgår ifrån att nervsystemet är plastiskt och att alla oavsett mognad har förutsättning till utveckling genom undervisning.

Sagt om Rullen

Vårdnadshavare

Ni är bäst helt enkelt!

Vårdnadshavare

Vi ser att ni gör ert yttersta för alla barn på Rullen. Vår dotter är både glad och tillfreds vid hemkomst. Vi känner oss 100% trygga

Vårdnadshavare

Rullens dokumentation visar ert engagemang i vårt barn

SIQ utvärderingsteam

Verksamheten har ett starkt kundfokus och arbetar aktivt för att skapa värde för sina kunder

genom respektfullt och engagerat bemötande och ett starkt fokus på att alla individer kan

utvecklas. Det visar sig tydligt genom att skolan har utvecklat möjligheterna till kommunikation

med eleverna, ett alternativt kommunikationssätt (PODD) används. Genom att möjlighet till

kommunikation skapas kan elevernas synpunkter inhämtas systematiskt. Skolan efterfrågar

också vårdnadshavares synpunkter systematiskt för att ta reda på vad skolan kan göra för att öka

nöjdheten.

.

Vårdnadshavare

Rullen ser till individen och dess unika förutsättningar


Vårdnadshavare

Rullen är enormt lyhörda och har ett positivt sätt som ger både våra barn och oss som vårdnadshavare energi

 

Skolinspektionen

Skolan präglas av en ledning och personal med ett stort engagemang för eleverna och deras kunskapsutveckling.

 

Atlantens särskola, Öckerö, Göteborg

Vill tacka för en oförglömlig dag.Härligt att få ta del av er verksamhet, fantastiskt bemötande och ert stora engagemang.

Sök

Skriv in det du vill söka efter här

Följ oss